کمیته علمی
دکتر ابوالفضل کرمی

کمیته علمی


دکتر ابوالفضل کرمی


دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

روانشناسی

abolfazlkarami@iranmehr.ac.ir

دکتر ولی الله فرزاد

کمیته علمی


دکتر ولی الله فرزاد


دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

روانشناسی

vfarzad@iranmehr.ac.ir

دکتر احمد عابدی

کمیته علمی


دکتر احمد عابدی


دانشیار گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، ایران

روانشناسی کودکان با نیازهای خاص

a.abedi@edu.ui.ac.ir

دکتر مهدی قزلسفلو

کمیته علمی


دکتر مهدی قزلسفلو


استادیار گروه مشاوره خانواده، دانشگاه گنبد کاووس، ایران

مشاوره خانواده

M.ghezelsefloo@gonbad.ac.ir

 دکتر آسوکه کومار ساها

کمیته علمی


دکتر آسوکه کومار ساها


استاد گروه روانشناسی، دانشگاه جاگاناث، داکا، بنگلادش

روانشناسی

drasoke@psychology.jnu.ac.bd

 دکتر پترونلا جونک

کمیته علمی


دکتر پترونلا جونک


دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شمال غربی، پوچف استروم، آفریقای جنوبی

روانشناسی

petrojonck@hotmail.com

 دکتر خوزه آپارسیدو داسیلوا

کمیته علمی


دکتر خوزه آپارسیدو داسیلوا


استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه سائوپائولو، ریبیرائو پرتو، سائوپائولو، برزیل

روانشناسی

jadsilva@ffclrp.usp.br

 دکتر ایزت پهلیچ

کمیته علمی


دکتر ایزت پهلیچ


استاد تمام علوم تربیتی، دانشکده تربیت اسلامی دانشگاه زنیتکا، بوسنی و هرزگوین

علوم تربیتی

izet.pehlic@unze.ba

 دکتر آروسیاک گئورگیان

کمیته علمی


دکتر آروسیاک گئورگیان


دانشگاه دولتی آموزشی خاچاطور ابوویان، ایروان، ارمنستان

روانشناسی اجتماعی

gevorgyanarusyak-6@aspu.am

 دکتر عزیزالدین خان

کمیته علمی


دکتر عزیزالدین خان


استاد آزمایشگاه روانشناسی، گروه علوم انسانی و اجتماعی موسسه فناوری هند، بمبئی، هند

روانشناسی

aziz@hss.iitb.ac.in

دکتر امان تادورز

کمیته علمی


دکتر امان تادورز


دکتری آموزش مشاور و نظارت: ازدواج و خانواده درمانی، استاد (دستیار) در دانشگاه ایالتی گاورنر، یونیورسیتی پارک، ایلینوی، آمریکا

ازدواج و خانواده درمانی

emantadros@gmail.com

دکتر اکبر حسین

کمیته علمی


دکتر اکبر حسین


استاد گروه روانشناسی، دانشگاه جامعه ملی اسلامی، دهلی نو، هند

روانشناسی

ahussain@jmj.ac.in

دکتر حسن رحیمی

کمیته علمی


دکتر حسن رحیمی


استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

روانشناسی تربیتی

rahimi@cfu.ac.ir

 دکتر سالار فرامرزی

کمیته علمی


دکتر سالار فرامرزی


دانشیار، گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، ایران

روانشناسی کودکان با نیازهای خاص

s.faramarzi@edu.ui.ac.ir

دکتر زهرا یوسفی

کمیته علمی


دکتر زهرا یوسفی


استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

مشاوره خانواده

z.yousefi@khuisf.ac.ir

دکتر پروانه محمدخانی

کمیته علمی


دکتر پروانه محمدخانی


استاد ممتاز گروه روانشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

روانشناس کودک، نوجوان و خانواده

p.mohammadkhani@uswr.ac.ir

دکتر عماد یوسفی

کمیته علمی


دکتر عماد یوسفی


استاديار گروه روانشناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

روانشناسی

Emad.yousefi30@gmail.com

سپیده راجزی اصفهانی

کمیته علمی


سپیده راجزی اصفهانی


دکترای تخصصی روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه مموریال نیوفاندلند و لابرادور، کانادا

روانشناسی بالینی

sepideh.rajezi@gmail.com

نخستین همایش بین المللی مشاوره و خانواده درمانی فرهنگ محور