فرمت نگارش مقالات

دستورالعمل ساختاری ارسال مقالات به همایش، مشابه ساختار کامل مقالات علمی- پژوهشی است؛ لذا برای ارسال مقالات به همایش باید ساختار مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری و فهرست منابع به طور کامل رعایت شود. مقاله به زبان فارسی در 12 صفحه A4 (حداکثر 3500 کلمه) با حاشیه 3 سانتی‌متر از بالا و 5/2 سانتی‌متر از راست، چپ و پایین و فاصله خطوط pt 12 با فونت بی نازینین 12 و با نرم‌افزار word 2013-2010 تهیه و سپس به انگلیسی برگردانده و هر دو فایل فارسی و انگلیسی از طریق صفحه ارسال مقاله بارگذاری شود.

* توجه: رعایت موارد خواسته ‌شده در این راهنما ضروری بوده و مقالات با ساختار متفاوت وارد فرایند داوری نخواهند شد.

** پیش از ارسال مقاله آن را طبق قالب آماده فارسی و انگلیسی مخصوص کنفرانس تنظیم نمایید.

عملیات عنوان فایل توضیحات تاریخ ویرایش تعداد دانلود حجم
  • قالب فارسی نگارش مقاله 1402/04/16 73 139.1 KB
  • Template 1402/04/16 40 33.7 KB
    نخستین همایش بین المللی مشاوره و خانواده درمانی فرهنگ محور